Samarbeid

Samarbeidet om munnleg historie i Hallingdal starta med prosjektet Krafttak for munnleg historie i 2018. I oktober vart det gjennom ført eit kurs på Hallingdal Museum i Nesbyen og ein dag med intervjuopptak på Ål Bygdearkiv.  Seinare har frivillige både i Nes Historielag og Memoar arbeidd med å dokumentera og tilgjengeleggjera intervjuopptaka, og å førebu vidare samarbeid. 

Ta gjerne kontakt om innspel til vidare samarbeid. Kontaktadresser er_


Comments